Thursday, November 27, 2008

26 Nov 2008, Projek Gotong Royong yang diadakan di Dewan Songsang di bawah Program Local Agenda 21. Projek Gotong Royong ini melibatkan beberapa JKKK termasuk JKKK Kg Gantuk, JKKK Tan Sri Yahaya, JKKK Kg Songsang dan beberapa agensi kerajaan seperti Kraftangan Malaysia Songsang, Jabatan Kerja Raya, Alam Flora dan Majlis Perbandaran Temerloh.

 
Posted by Picasa
Menanam Pokok

No comments: