Tuesday, December 23, 2008

 
Posted by Picasa

1 comment:

Anonymous said...

Saudara,
Lagi dimaklumkan bahawa kita sedang usaha jadikan blog ini (gerbang temu maya) http://gerbangtemumaya.blogspot.com sebagai hub kepada blog-blog pahang. Sokongan dan kerjasama semua sangat diperlukan bagi merelisasikannya.;
1. Mohon blog ini di-link-kan kepada blog saudara.
2. Mohon blog ini dijadikan gerbang untuk capaian kepada blog-blog pahang lainnya
3. Mohon dihebahkan kepada bloger-bloger pahang lainnya dan maklumkan kepada kita agar blog mereka yang masih belum dalam senarai dapat masukkan (link-kan) daripada blog ini
4. Tanpa prejudis, kita akan menyenaraikan dan me-link-kan sebanyak mungkin, bagaimanapun saringan akan tetap dibuat berdasar kepada aktif dan kualiti blog berkenaan.
5. Mohon mendapat cadangan dari semua mengenai bagaimana blog ini akan kelihatan lebih disenangi.
Terima kasih,
Moderator Blog.