Thursday, April 16, 2009

Posted by Picasa

Pekerja dari Tzu Chi menerangkan keadaan kehidupan adik-beradik Wong kepada yang hadir

No comments: