Thursday, April 16, 2009

Posted by Picasa

Kami turun ke tempat mencari dari mana adik-beradik ini mendapatkan sumber air minuman/kegunaan harian mereka.

No comments: