Thursday, April 16, 2009

Posted by Picasa
Adik yang sulong telah keluar ke bandar, kami mengambil gambar bersama Wong Ngah yang duduk dan nampaknya relaks

No comments: