Friday, October 15, 2010

Batu Dalam Sangkar yang baru diletakkan atas tebing.Posted by Picasa

No comments: