Wednesday, August 31, 2011

Selamat menyambut Hari Merdeka!

Dulu kita menuntut kemerdekaan, oleh bapak2 kita yang berasal dari berbagai etnik!

Semoga Kemerdekaan ini dapat mengeratkan lebih lagi perpaduan antara etnik!