Friday, May 29, 2009

29-5-2009:Program Local Agenda 21 di Mukim Songsang. Program bersama Polis dan JPJ menanam pokok dan membersihkan kawasan sepanjang jalan menuju ke Toll Temerloh. Gambar diambil sebelum mejalankan tugas.

No comments: